BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!
  1. PRODUCTS
  2. HERMETYCZNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ
  3. MASY
  4. TRASPIR
  5. TRASPIR EVO UV 210

MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA MONOLITYCZNA, ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV KLASY B-S1, D0

TRASPIR EVO UV 210

TRASPIR EVO UV 210 to wysoce oddychająca monolityczna membrana charakteryzująca się doskonałą odpornością na promieniowanie UV oraz wyjątkową zdolnością opóźnienia zapłonu. Składa się z monolitycznej folii z mieszanki akrylowej rozprowadzonej na wzmocnieniu z poliestru. Przeznaczona do układania na zewnętrznej stronie ścian. TRASPIR EVO UV 210: szczelność, stabilność na promieniowanie UV i zdolność reagowania na ogień.

Filmy

Dzięki nałożonej powierzchni z akrylu, monolityczna struktura zapewnia doskonałą trwałość w czasie. Opóźnienie zapłonu certyfikowane wg klasyfikacji Euroclasse w zakresie klasyfikacji ogniowej B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.

Dzięki ekspozycji na spoiny otwarte do 50 mm szerokości i z maksymalną odkrytą powierzchnią wynoszącą 40%, membrana TRASPIR EVO UV 210 zapewnia stałą stabilność na promieniowanie UV. Charakteryzuje się doskonałym wyglądem estetycznym: dzięki odpowiedniej gramaturze i mieszance poliakrylanu, produkt charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną i wymiarową, co zapobiega wybrzuszeniom na etapie montażu.

Podwójny zintegrowany tape zapewnia doskonałą szczelność. Końcowy rezultat estetyczny zapewnia zastosowanie FRONT BAND UV 210 wykonanego z tym samym podkładem celem idealnego zespojenia z membraną.

Dokumentacja

Technical data sheets
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Item specification
Wskazówki dotyczące montażu
Environmental Product Declaration (EPD)

TRASPIR EVO UV 210

CODE description tape H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
TTTUV210 TRASPIR EVO UV 210 TT TT 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 24

Technical Data
EN 13859-2
A S TM
L C A L C A
EPD EPD EP D
national-classifications FR DTU 31.2 E600 J0 C3
national-classifications IT UNI 11470 A/R1
EN 13501-1 B,s1-d0

Właściwości Norma Przetestowane wartości Konwersja USC
Mass per unit area EN 1849-2 210 g/m² 0.69 oz/ft²
Thickness EN 1849-2 0,3 mm 12 mil
Water vapour transmission (Sd) EN 1931 0,04 m 87.413 PERM
Water vapour transmission (dry cup) ASTM E96/ E96M 41.7 PERM -
Water vapour transmission (dry cup) ASTM E96/ E96M 2380 ng/(s·m²·Pa) -
Tensile strength MD/CD EN 12311-1 300 / 200 N/50mm 34 / 23 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-1 25 / 25 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 120 / 120 N 27 / 27 lbf
Watertightness EN 1928 class W1 -
Thermal resistance - -40 / 120 °C -40 / 248 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class B-s1,d0 -
Resistance to penetration of air EN 12114 < 0,03 m³/(m²·h·50Pa) < 0.002 cfm/ft² at 50Pa
Thermal conductivity (λ) - 0,3 W/(m·K) 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 1800 J/(kg·K) -
Density - ca. 600 kg/m³ -
Water vapour resistance factor (μ) - ca. 130 -
VOC content - 0 % -
UV resistance without final coating EN 13859-2 6 months -
UV stability with joints up to 50 mm wide exposing no more than 40% of the surface EN 13859-2 permanent -
Weathering without final cladding - 10 weeks -
Water column ISO 811 100 cm 39.37008 in
After artificial ageing - watertightness EN 1297 / EN 1928 class W1 -
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 290 / 190 N/50mm 33 / 22 lb/in
After artificial ageing - elongation EN 1297 / EN 12311-1 20 / 20 % -
Flexibility at low temperatures EN 1109 -40 / °C -40 / °F

Composition

TOP LAYER breathable monolithic film
REINFORCING LAYER PL fabric