Invest in your career: our first Intensive Timber Engineering Course

PLIKI COOKIE REW.02

Niniejsza Polityka Prywatności zapewniana jest przez administratora danych zgodnie z art. 13 Rozp. UE 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

1. CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które odwiedzane przez Użytkownika strony wysyłają i przechowują na komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie przekazują je do tych samych stron przy następnej wizycie. To właśnie dzięki plikom cookie strona zapamiętuje działania i ustawienia użytkownika (takie jak np. dane logowania, wybrany język, rozmiar czcionki, inne ustawienia wyświetlania itp.), aby nie trzeba było ich ponownie wskazywać, gdy użytkownik powraca na tę samą stronę lub przechodzi z jednej strony na drugą. Pliki cookie są zatem wykorzystywane do uwierzytelniania informatycznego, monitorowania sesji i przechowywania informacji dotyczących działań użytkowników, którzy uzyskują dostęp do strony, a także mogą zawierać unikalny kod identyfikacyjny, który umożliwia śledzenie nawigacji użytkownika na stronie w celach statystycznych lub reklamowych. Podczas przeglądania strony internetowej, użytkownik może również otrzymywać na swój komputer lub urządzenie mobilne pliki cookie pochodzące ze stron lub serwerów internetowych innych niż te, które odwiedza (tzw. pliki cookie "stron trzecich"). Niektóre operacje nie mogłyby zostać przeprowadzone bez użycia plików cookie, które w niektórych przypadkach są zatem technicznie niezbędne do funkcjonowania strony.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, w zależności od ich właściwości i funkcji, i mogą one pozostawać na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez różny okres: tzw. sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki; tzw. stałe pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika do ustalonej wcześniej daty wygaśnięcia.

Zgodnie z obowiązującymi we Włoszech przepisami, korzystanie z plików cookie nie zawsze wymaga wyraźnej zgody użytkownika. W szczególności zgoda taka nie jest wymagana w przypadku tzw. plików cookie „technicznych”, czyli takich, które są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu w sieci komunikacji elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym do świadczenia usługi wyraźnie zamówionej przez użytkownika. Innymi słowy, są to pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony lub konieczne do wykonania czynności wymaganych przez użytkownika.

Do technicznych plików cookie, które nie wymagają wyraźnej zgody na ich wykorzystanie, Organ ochrony danych osobowych zalicza również:
• „pliki cookie analityczne”, wykorzystywane bezpośrednio przez operatora strony do zbierania informacji, w formie zbiorczej, na temat liczby użytkowników i sposobu, w jaki korzystają oni ze strony,
• pliki cookie nawigacyjne lub sesyjne (w celu uwierzytelnienia, dokonania zakupu, itp.),
• pliki cookie funkcjonalne, które pozwalają użytkownikowi na nawigowanie według szeregu wybranych kryteriów (np. język, produkty wybrane do zakupu) w celu poprawy świadczonych usług.

Natomiast w przypadku tzw. plików cookie profilujących, czyli służących do tworzenia profili użytkownika i wykorzystywanych do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnych z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas nawigowania w sieci, wymagana jest uprzednia zgoda użytkownika.

2. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?

Ta strona nie używa plików cookie profilujących.
W szczególności, ta strona wykorzystuje:
• Pliki cookie techniczne, tj. nawigacyjne lub sesyjne pliki cookie, niezbędne do działania strony internetowej lub umożliwiające użytkownikowi korzystanie z treści i usług przez niego zamówionych.
• Pliki cookie analityczne, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Nie są zbierane żadne informacje na temat tożsamości użytkownika, ani żadne dane osobowe. Informacje przetwarzane są w formie zbiorczej i anonimowej.
Wśród plików cookie analitycznych wyróżniane są w szczególności pliki Google Analytics, usługi analizy danych internetowych firmy Google Inc. („Google”).

• Pliki cookie osób trzecich, tj. pochodzące ze stron lub serwerów internetowych innych niż witryna Rotho Blaas i wykorzystywane do celów tychże osób trzecich.

W przypadku odwiedzania strony internetowej, można otrzymywać pliki cookie zarówno z odwiedzanej strony ("właściciele"), jak i ze stron obsługiwanych przez inne organizacje ("strony trzecie"). Na tej stronie aktywny jest retargeting poprzez piksel Facebooka, aby wyświetlać Użytkownikowi na Facebooku reklamy zgodne z odwiedzonymi wcześniej stronami internetowymi. Zarządzanie informacjami zebranymi przez "strony trzecie" jest regulowane przez odpowiednie informacje, do których należy się odnieść.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Pliki cookie nie są wykorzystywane do celów innych niż opisane powyżej.