BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

PLIKI COOKIE REW.05

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana przez administratora danych – Rothoblaas – zgodnie z art. 13 Rozp. UE 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Są to fragmenty danych przechowywane na komputerze i wykorzystywane do usprawnienia nawigacji użytkownika.

Dzięki plikom cookie strona zapamiętuje działania i ustawienia użytkownika (takie jak np. dane do logowania, wybrany język, rozmiar czcionki, inne ustawienia wyświetlania itp.), dzięki czemu nie trzeba ich wskazywać podczas poszczególnych odwiedzin użytkownika na stronie.

Niektóre pliki cookie są automatycznie zapisywane w urządzeniu nawigacyjnym, ponieważ są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej (pliki cookie techniczne).

Wszystkie inne rodzaje plików cookie wymagają wyraźnej zgody ze strony użytkownika. Wspomniane pliki cookie mogą zawierać informacje o użytkowniku, jego ustawieniach i urządzeniu; wykorzystywane są w celu zapewnienia działania strony zgodnie z oczekiwaniami użytkownika oraz w celu spersonalizowania nawigacji po stronie.

Użytkownik nie jest identyfikowany bezpośrednio poprzez informacje przechowywane w plikach cookie.

W szczególności, ta strona wykorzystuje:

NAZWA DOSTAWCA TYP (1/2/3) i OPIS
PLIKI COOKIE TECHNICZNE
essential_cookiesmarketing_cookieslaravel_sessionanalytics_cookiesconsent_banner_shown Rothoblaas Pliki cookie techniczne wykorzystywane są przez Rothoblaas w celu określenia czy i kiedy wyświetlić akceptację plików cookie
XSRF-TOKEN
Rothoblaas Używany do bezpiecznego przesyłania formularzy
PLIKI COOKIE DO PROFILOWANIA I MARKETINGU
_fbp Facebook Używany przez Facebook Pixel
_ga_B30VE6K3V5_gid_gat_ga Google Używane przez Google Analytics
__Secure-3PSID__Secure-1PSID__Secure-3PAPISIDSSID__Secure-1PAPISIDSAPISIDSIDAPISIDHSIDNIDOTZ__Secure-ENID1P_JARSEARCH_SAMESITECONSENTNIDOTZ Google
Używane przez Google do profilowania
  1. Pliki cookie techniczne

Niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami włoskimi, do ich wykorzystania nie jest wymagana wyraźna zgoda użytkownika, ponieważ są one wykorzystywane wyłącznie w celu przekazywania komunikatu za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym do świadczenia usługi wyraźnie zamówionej przez użytkownika.

Do plików cookie technicznych Inspektor Ochrony Danych Osobowych zalicza również:

Tych plików cookie nie można wyłączyć.

Pozostaje możliwość zmiany ustawień przeglądarki, aby zablokować ich użycie. W takim przypadku nie będziemy jednak w stanie zagwarantować prawidłowego działania naszej strony.

Jeśli chcą Państwo poznać sposoby przechowywania plików cookie podczas nawigacji przez używaną przeglądarkę, należy skorzystać z poniższych linków na stronach internetowych odpowiednich dostawców.

Mozilla Firefox: Aktywacja i dezaktywacja plików cookie | Pomoc techniczna Firefox (mozilla.org)

Google Chrome: Aktywacja i dezaktywacja plików cookie - Komputer - Przewodnik po koncie Google

Internet Explorer: Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi (microsoft.com)

Safari: Zarządzanie plikami cookie oraz danymi witryn w Safari na komputerze Mac - Pomoc techniczna Apple

Safari na iPhone'a: Jak usunąć historię i pliki cookie z Safari na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch - Pomoc techniczna Apple (EN).

  1. Pliki cookie analityczne

Są to pliki cookie wykorzystywane do analiz statystycznych, w celu ulepszenia strony i ułatwienia korzystania z niej, a także do monitorowania jej prawidłowego działania. Zbierają one anonimowe informacje o aktywności użytkownika na stronie i są udostępniane wyłącznie przez strony trzecie.

Jeśli użytkownicy nie zezwolą na korzystanie z tych plików cookie, nie jest możliwa identyfikacja stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika ani określenie wydajności strony internetowej podczas korzystania z niej.

Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są zagregowane i pseudonimizowane. Tylko w przypadku, gdy użytkownik zaloguje się do swojego obszaru chronionego hasłem, informacje te można przypisać do osoby, której dane dotyczą.

Zebrane informacje dotyczące zachowania i interakcji użytkowników na stronie internetowej mogą być porównywane z danymi dotyczącymi klientów, obecnymi w systemach zarządzania i wewnętrznych bazach danych wykorzystywanych do celów administracyjno-księgowych lub do komunikacji działań firmy.

Aby uzyskać informacje i wyłączyć pliki cookie analityczne stron trzecich, przejść na stronę: https://www.youronlinechoices.com/it/

  1. Pliki cookie do profilowania i marketingu

Pliki cookie do profilowania i marketingu mają na celu dostarczanie podczas przeglądania stron internetowych komunikatów reklamowych. Te pliki cookie instalowane są bezpośrednio przez ROTHO BLAAS lub przez osoby trzecie (np. partnerów i dostawców) w celu utworzenia anonimowego profilu zawierającego zainteresowania użytkownika i wyświetlania temu użytkownikowi informacji lub reklam zgodnych z jego zainteresowaniami na innych stronach. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkownika, ale opierają się na unikalnym identyfikatorze dostarczonym przez jego przeglądarkę i urządzenie.

Wykluczone jest jednak krzyżowe powiązanie danych przeglądania po uwierzytelnieniu.

Na tej stronie aktywny jest retargeting poprzez Piksel Facebooka, LinkedIn oraz GoogleTagManager. Dzięki tym technologiom treści reklamowe na Facebooku, LinkedInie i Google są zgodne z zainteresowaniami, które użytkownik wykazał przeglądając stronę.

Zarządzanie informacjami zebranymi przez strony trzecie jest regulowane przez odpowiednie informacje, do których należy się odnieść.

Wspomniane strony trzecie mogą wykorzystywać zebrane dane do własnych celów jako autonomiczni administratorzy danych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych wymienionych dostawców lub przejść na stronę:

www.youronlinechoices.com/it

Każdy użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, może zdecydować, czy chce zezwolić na korzystanie z określonych rodzajów plików cookie.

Pozostaje możliwość zmiany ustawień przeglądarki w celu zablokowania korzystania z tych plików cookie poprzez ich usunięcie.

Do tego dochodzą jeszcze prawa uznane przez ustawodawstwo dotyczące prywatności.

  1. Prawo do informacji i dostępu : prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania własnych danych i dostępu do nich oraz do uzyskania kopii z przetwarzania.
  2. Prawo do sprostowania : prawo do uzyskania zmiany i uzupełnienia danych w przypadku, gdy są one niedokładne lub niekompletne.
  3. Prawo do bycia zapomnianym : prawo do usunięcia danych i wycofania zgody.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania : umożliwia czasowe lub stałe zawieszenie przetwarzania, z zachowaniem danych przez Administratora.
  5. Prawo do przenoszenia danych : prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. do tego, aby zostały przekazane osobie, której dane dotyczą, lub przekazane innemu administratorowi danych/podmiotowi przetwarzającemu dane w celu ich dalszego przetwarzania.
  6. Prawo do sprzeciwu : możliwy jest sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, które zostaną określone w żądaniu.
  7. Zautomatyzowany proces podejmowania decyzji dotyczący osób fizycznych, w tym profilowanie : nie stosuje się zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji.

Odniesienia regulacyjne