BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!
New

ARKUSZ OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU POŁĄCZENIA DREWNO-BETON

Obliczenia dla systemu połączeń TC FUSION między panelami CLT przy użyciu wkrętów i prętów gwintowanych do konstrukcji złożonych drewno-betono.

Umożliwia określenie wytrzymałości projektowych zgodnie z normami, poprzez zastosowanie metody obliczeniowej zgodnej z ETA produktu. W wyniku wprowadzenia wartości naprężeń i wymiarów elementów (CLT, łączniki), określa nośność systemu i przeprowadza weryfikację (wytrzymałość i sztywność).
Arkusz obliczeniowy pozwala na użycie łączników typu VGS, VGZ i RTR dla najpopularniejszych układów warstw CLT, z możliwością wdrożenia konfiguracji niestandardowych, wraz z odpowiednią klasą drewna.
Po zakończeniu pracy dostępny jest raport z obliczeń.

New

ARKUSZ OBLICZENIOWY DLA SYSTEMÓW LINOWYCH PATROL 

Obliczanie obciążenia przy wspornikach pośrednich i końcowych systemów linowych PATROL.

Umożliwia obliczenie obciążenia na wspornikach systemów linowych, a także ugięcia na najdłuższym przęśle, w zależności od odstępów między wspornikami i całkowitej długości systemu linowego. Obliczenia można przeprowadzić zarówno z napinaczem z amortyzatorem SPEAR, jak i SPEAR EVO w połączeniu z TOWER, SHIELD i bezpośrednim mocowaniem do konstrukcji.
Po zakończeniu pracy dostępny jest raport z obliczeń. 

New

ARKUSZ OBLICZENIOWY DLA POŁĄCZEŃ Z ŁĄCZNIKIEM UKRYTYM LOCK

Obliczenia połączenia elementów drewnianych za pomocą łącznika zaczepowego ukrytego LOCK, poddanego obciążeniom osiowym i ścinającym we wszystkich kierunkach.

Umożliwia zastosowanie metody obliczeniowej zgodnie z ETA produktu: wystarczy wpisać obciążenia i wymiary wybranych elementów (belki, łączniki, frezowanie), aby sprawdzić wszystkie możliwe mechanizmy uszkodzenia i określić liczbę łączników, jaką należy zastosować. Arkusz kalkulacyjny pozwala na przeprowadzenie weryfikacji zarówno dla LOCK w wersji surowej, jak i w wersji EVO, przeznaczonej do środowisk agresywnych. Obie wersje mogą być obliczane z trzema odmianami wkrętów: ze stali nierdzewnej martenzytycznej, ze stali węglowej oraz z powłoką C4 EVO. Dla każdego rodzaju wkrętu można wybrać różne długości, w zależności od wymagań.

Po zakończeniu pracy istnieje możliwość wydrukowania zarówno raportu z weryfikacjami, jak i konfiguracji łącznika.

ARKUSZ OBLICZENIOWY DLA ZŁĄCZY Z PŁYTAMI METALOWYMI I ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ XEPOX

Obliczenie wytrzymałości połączenia między elementami z drewna z płytami klejonymi, poddawanego obciążeniom chwilowym, osiowym i tnącym, dla dwóch różnych kombinacji obciążenia.

Umożliwia proste zastosowanie metody obliczeniowej wyjaśnionej w katalogu „Płyty i łączniki do drewna” i w arkuszu: wystarczy wpisać obciążenia i wymiary wybranych elementów (belki, płyty, frezowanie), aby sprawdzić wszystkie możliwe mechanizmy uszkodzenia i określić ilość żywicy, jaką należy zastosować.

Po zakończeniu pracy można wydrukować sprawozdanie z obliczeń i kontroli oraz wyjaśnienie teoretyczne, a także schemat płytki perforowanej, jeśli zostanie wybrana.

ARKUSZ OBLICZENIOWY TARASY 

Szybkie wyliczenia dla wszystkich komponentów Rothoblaas niezbędnych do wykonania tarasu w kształcie prostokąta lub w kształcie litery „L”: wsporniki, spodnia część konstrukcji, mocowanie i łączniki do desek. 

Możliwość zwymiarowania rodzaju wspornika dla spodniej części konstrukcji w drewnie lub aluminium oraz rodzaju łącznika do mocowania widocznego lub ukrytego.