Invest in your career: our first Intensive Timber Engineering Course
New

ARKUSZ OBLICZENIOWY TARASY 

Szybkie wyliczenia dla wszystkich komponentów Rothoblaas niezbędnych do wykonania tarasu w kształcie prostokąta lub w kształcie litery „L”: wsporniki, spodnia część konstrukcji, mocowanie i łączniki do desek. 

Możliwość zwymiarowania rodzaju wspornika dla spodniej części konstrukcji w drewnie lub aluminium oraz rodzaju łącznika do mocowania widocznego lub ukrytego.
New

ARKUSZ OBLICZENIOWY DLA ZŁĄCZY Z PŁYTAMI METALOWYMI I ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ XEPOX

Obliczenie wytrzymałości połączenia między elementami z drewna z płytami klejonymi, poddawanego obciążeniom chwilowym, osiowym i tnącym, dla dwóch różnych kombinacji obciążenia.

Umożliwia proste zastosowanie metody obliczeniowej wyjaśnionej w katalogu „Płyty i łączniki do drewna” i w arkuszu: wystarczy wpisać obciążenia i wymiary wybranych elementów (belki, płyty, frezowanie), aby sprawdzić wszystkie możliwe mechanizmy uszkodzenia i określić ilość żywicy, jaką należy zastosować.

Po zakończeniu pracy można wydrukować sprawozdanie z obliczeń i kontroli oraz wyjaśnienie teoretyczne, a także schemat płytki perforowanej, jeśli zostanie wybrana.