BUILD THE (IM)POSSIBLE: przyjmij wyzwanie!
New

ARKUSZ OBLICZENIOWY TARASY 

Szybkie wyliczenia dla wszystkich komponentów Rothoblaas niezbędnych do wykonania tarasu w kształcie prostokąta lub w kształcie litery „L”: wsporniki, spodnia część konstrukcji, mocowanie i łączniki do desek. 

Możliwość zwymiarowania rodzaju wspornika dla spodniej części konstrukcji w drewnie lub aluminium oraz rodzaju łącznika do mocowania widocznego lub ukrytego.
New

ARKUSZ OBLICZENIOWY DLA ZŁĄCZY Z PŁYTAMI METALOWYMI I ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ XEPOX

Obliczenie wytrzymałości połączenia między elementami z drewna z płytami klejonymi, poddawanego obciążeniom chwilowym, osiowym i tnącym, dla dwóch różnych kombinacji obciążenia.

Umożliwia proste zastosowanie metody obliczeniowej wyjaśnionej w katalogu „Płyty i łączniki do drewna” i w arkuszu: wystarczy wpisać obciążenia i wymiary wybranych elementów (belki, płyty, frezowanie), aby sprawdzić wszystkie możliwe mechanizmy uszkodzenia i określić ilość żywicy, jaką należy zastosować.

Po zakończeniu pracy można wydrukować sprawozdanie z obliczeń i kontroli oraz wyjaśnienie teoretyczne, a także schemat płytki perforowanej, jeśli zostanie wybrana.

ARKUSZ OBLICZENIOWY DO STROPÓW DREWNO - BETON Z ŁĄCZNIKIEM CTC

Wymiarowanie i kontrola stropów drewno - beton. Weryfikacja dokonywana jest zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA 19/0244. Kontrola z ułożeniem łączników na krzyż lub równoległym, pod kątem 45° i 30°, z deskowaniem lub bez, również w obecności warstwy hamującej przenikanie pary lub warstwy dźwiękoszczelnej.


Arkusz obliczeniowy dla łącznika CTC nie jest dostępny w oprogramowaniu MyProject, lecz można go pobrać na stronie internetowej produktu.