BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA MONOLITYCZNA KLASY B-S1, D0

TRASPIR EVO 300

TRASPIR EVO 300 jest wysoce oddychającą membraną monolityczną, która zapewnia doskonałą szczelność i doskonałą reakcję na ogień. Składa się z monolitycznej folii z mieszanki akrylowej rozprowadzonej na wzmocnieniu z poliestru. Przeznaczona do układania zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie dachu.

Filmy

Membrana monolityczna TRASPIR EVO 300: niepowtarzalna stabilność w wysokich temperaturach.

Membrana oddychająca o strukturze monolitycznej TRASPIR EVO 300 zapewnia klasę reakcji na ogień B-s1, d0, co oznacza zdolność produktu do nierozprzestrzeniania ognia podczas pożaru.

Dzięki częściowej ekspozycji na spoiny otwarte do 50 mm szerokości oraz do 40% powierzchni całkowitej, stabilność na promieniowanie UV jest stale gwarantowana; Szczególny skład TRASPIR EVO 300 zapewnia doskonałą wytrzymałość na promieniowanie UV również podczas poszczególnych etapów budowy. Folia funkcjonalna z poliakrylanu oferuje odporność termiczną do +120°C i idealnie nadaje się do stosowania również pod panelami fotowoltaicznymi i solarnymi.

Dokumentacja

Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Wskazówki dotyczące montażu
Environmental Product Declaration (EPD)

TRASPIR EVO 300

CODE description tape H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
TEVO300 TRASPIR EVO 300 - 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 24
TTTEVO300 TRASPIR EVO 300 TT TT 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 24

Technical Data
EN 13859-1
L C A L C A
EPD EPD EP D
national-classifications AT Önorm B4119 UD Typ I US
national-classifications CH SIA 232 UD (g)
national-classifications DE ZVDH USB-A UDB-A
national-classifications FR DTU 31.2 E1 Sd1 TR1 E600 J0 C2
national-classifications IT UNI 11470 A/R2
EN 13501-1 B-s1,d0

Właściwości Norma Przetestowane wartości Konwersja USC
Mass per unit area EN 1849-2 300 g/m² 0.98 oz/ft²
Thickness EN 1849-2 0,5 mm 20 mil
Water vapour transmission (Sd) EN 1931 0,04 m 87.413 PERM
Tensile strength MD/CD EN 12311-1 380 / 250 N/50mm 43 / 29 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-1 25 / 25 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 160 / 190 N 36 / 43 lbf
Watertightness EN 1928 class W1 -
Thermal resistance - -40 / 120 °C -40 / 248 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class B-s1,d0 -
Resistance to penetration of air EN 12114 < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) < 0.001 cfm/ft² at 50Pa
Thermal conductivity (λ) - 0,3 W/(m·K) 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 1800 J/(kg·K) -
Density - ca. 600 kg/m³ -
Water vapour resistance factor (μ) - ca. 80 -
Joint strength EN 12317-2 > 280 / N/50mm > 31.976824 / lb/in
VOC content - 0 % -
UV resistance without final coating EN 13859-2 9 months -
UV stability with joints up to 50 mm wide exposing no more than 40% of the surface EN 13859-2 permanent -
Weathering without final cladding - 16 weeks -
Water column ISO 811 > 500 cm > 196.8504 in
After artificial ageing - watertightness EN 1297 / EN 1928 class W1 -
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 370 / 240 N/50mm 42 / 27 lb/in
After artificial ageing - elongation EN 1297 / EN 12311-1 23 / 23 % -
Flexibility at low temperatures EN 1109 -40 / °C -40 / °F
Driving rain test TU Berlin passed -

Composition

TOP LAYER breathable monolithic acrylate film
middle layer PL fabric