BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA

TRASPIR 200

Membrana wysoce oddychająca TRASPIR 200 optymalizuje wiatroszczelność konstrukcji, zabezpieczając przed napływem gorących prądów w lecie i zimnych prądów w zimie. Jej wysoka gramatura sprawia, że jest idealną membraną również na dachy o niewielkim nachyleniu i podczas budowy.

Membrana oddychająca TRASPIR 200 – duża gramatura i wytrzymałość mechaniczna, zapewniające wyjątkową trwałość.

TRASPIR 200 jest membrana wysoce oddychająca o wysokiej gramaturze i odporności na ścieranie. Jest membrana mikroporowata, składająca się z trzech warstw: włókniny polipropylenowej, folii oddychającej i włókniny.

Przeznaczona jest do stosowania na dachach, zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej. Na placu budowy, szorstka powierzchnia zapewnia doskonałą odporność na poślizg.

Wbudowana taśma dwustronna o zwiększonej szerokości zapewnia profesjonalne uszczelnienie i tym samym doskonałą ochronę przed padającym deszczem.

Dokumentacja

Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Wskazówki dotyczące montażu

TRASPIR 200

CODE description tape H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
T200 TRASPIR 200 - 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 25
TTT200 TRASPIR 200 TT TT 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 25

Technical Data
EN 13859-1
national-classifications AT Önorm B4119 UD Typ I US
national-classifications CH SIA 232 UD (g)
national-classifications DE ZVDH USB-A UDB-A
national-classifications FR DTU 31.2 E1 Sd1 TR2
national-classifications IT UNI 11470 A/R2

Właściwości Norma Przetestowane wartości Konwersja USC
Mass per unit area EN 1849-2 200 g/m² 0.66 oz/ft²
Thickness EN 1849-2 0,8 mm 31 mil
Water vapour transmission (Sd) EN 1931 0,02 m 174.825 PERM
Tensile strength MD/CD EN 12311-1 360 / 270 N/50mm 41 / 31 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-1 45 / 85 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 230 / 270 N 52 / 61 lbf
Watertightness EN 1928 class W1 -
Thermal resistance - -40 / 80 °C -40 / 176 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class E -
Resistance to penetration of air EN 12114 < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) < 0.001 cfm/ft² at 50Pa
Thermal conductivity (λ) - 0,04 W/(m·K) 0.28 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 1568 J/(kg·K) -
Density - ca. 250 kg/m³ -
Water vapour resistance factor (μ) - ca. 25 -
VOC content - 0 % -
UV stability EN 13859-2 3 months -
Exposure to weather - 4 weeks -
Water column ISO 811 > 280 cm > 110.236224 in
After artificial ageing - watertightness EN 1297 / EN 1928 class W1 -
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 330 / 250 N/50mm 38 / 29 lb/in
After artificial ageing - elongation EN 1297 / EN 12311-1 35 / 70 % -
Flexibility at low temperatures EN 1109 -20 / °C -4 / °F
Driving rain test TU Berlin passed -

Composition

TOP LAYER non-woven PP fabric
middle layer PP breathable film
BOTTOM LAYER non-woven PP fabric