BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA

TRASPIR 135

Membrana wysoce oddychająca TRASPIR 135 optymalizuje wiatroszczelność konstrukcji, chroniąc ją przed napływem gorących prądów w lecie i zimnych prądów w zimie. Dostępna jest z wbudowaną taśmą lub bez niej.

TRASPIR 135, membrana uszczelniająca, która zapewnia doskonałą wiatroszczelność.

Składająca się z folii mikroporowatej i warstw ochronnych z polipropylenu, membrana TRASPIR 135 została stworzona do stosowania na zewnątrz i wewnątrz dachów i ścian. Wbudowana taśma dwustronna w wersji TT zapewnia szybkie układanie i profesjonalne uszczelnienie.

Pobierz certyfikat BBA

Dokumentacja

Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Item specification
Wskazówki dotyczące montażu

TRASPIR 135

CODE description tape H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
T135 TRASPIR 135 - 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 28
TTT135 TRASPIR HOUSE 135 - 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 28

Technical Data
EN 13859-1/2
A S TM
national-classifications CH SIA 232 UD (fU)
national-classifications DE ZVDH USB-A UDB-B
national-classifications FR DTU 31.2 E1 Sd1 TR1 E450 Jf C1
national-classifications IT UNI 11470 C/R1

Właściwości Norma Przetestowane wartości Konwersja USC
Mass per unit area EN 1849-2 135 g/m² 0.44 oz/ft²
Thickness EN 1849-2 0,6 mm 24 mil
Water vapour transmission (Sd) EN 1931 0,02 m 174.825 PERM
Tensile strength MD/CD EN 12311-1 280 / 190 N/50mm 32 / 22 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-1 70 / 110 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 135 / 170 N 30 / 38 lbf
Watertightness EN 1928 class W1 -
Thermal resistance - -40 / 80 °C -40 / 176 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class E -
Resistance to penetration of air EN 12114 < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) < 0.003 cfm/ft² at 50Pa
Thermal conductivity (λ) - 0,3 W/(m·K) 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 1800 J/(kg·K) -
Density - ca. 225 kg/m³ -
Water vapour resistance factor (μ) - ca. 33 -
VOC content - 0 % -
UV stability EN 13859-2 3 months -
Exposure to weather - 2 weeks -
Water column ISO 811 > 250 cm > 98.4252 in
After artificial ageing - watertightness EN 1297 / EN 1928 class W1 -
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 250 / 160 N/50mm 29 / 18 lb/in
After artificial ageing - elongation EN 1297 / EN 12311-1 50 / 50 % -
Flexibility at low temperatures EN 1109 -40 / °C -40 / °F

Composition

TOP LAYER non-woven PP fabric
middle layer PP breathable film
BOTTOM LAYER non-woven PP fabric