BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

BUDYNKI O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Lepsza budowa zwiększa komfort mieszkalny

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE

Wydajność energetyczna w budownictwie musi iść w parze z komfortem mieszkalnym.

W ostatnich latach w sektorze domów drewnianych zaobserwowano wiele innowacji w dziedzinie wydajności energetycznej. Budownictwo pasywne jest sprawdzoną koncepcją konstrukcyjną i może ją zastosować każdy, w dowolnym miejscu.

Rothoblaas wierzy w rozwój architektury pasywnej i inwestuje w innowacyjne rozwiązania, aby wspierać rozwój tego sektora i oferować wysokiej jakości produkty dla najbardziej ambitnych projektów.
WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEJ STREFY KLIMATYCZNEJ

Czy chciałbyś uzyskać pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej membrany? Budowanie może przebiegać w bardzo różny sposób w zależności od tego, w którym miejscu świata się znajdujesz i jakiego systemu budowy używasz.

Dlatego na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy zakładkę z menu rozwijanym, która jest intuicyjna i niezwykle łatwa w obsłudze – wystarczy wprowadzić strefę klimatyczną i system budowlany, a my wskażemy najbardziej prawidłowe układanie warstw dla danego projektu.

Szeroka gama rozwiązań w zakresie szczelności, wiatroszczelności i hydroizolacji Twoich projektów, aby wspólnie budować lepszy świat w drewnie.

ZNAJDŹ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

SPEEDY BAND

PRZEJDŹ DO PRODUKTU

FLEXI BAND

PRZEJDŹ DO PRODUKTU

SEAL BAND

PRZEJDŹ DO PRODUKTU

CLIMA CONTROL 80

PRZEJDŹ DO PRODUKTU
TRWAŁOŚĆ: TAŚMY I MEMBRANY 

Trwałość materiału oznacza zdolność do utrzymania swojej funkcjonalności mimo wpływu różnych czynników atmosferycznych występujących w jego otoczeniu, bez konieczności wykonywania nadmiernych czynności konserwacyjnych i napraw.

Każdy materiał ma swoje własne źródła degradacji. Promieniowanie UV, wysokie temperatury, zanieczyszczenia i naprężenia mechaniczne wpływają na trwałość taśm, oddziałując na tworzące je polimery. Każde z wyżej wymienionych źródeł degradacji ma negatywny wpływ na wydajność materiału. Jednak to właśnie suma kilku czynników degradacji stanowi o sytuacji krytycznej dla trwałości produktów.

Membrany monolityczne natomiast posiadają ciągłą i jednorodną warstwę funkcjonalną. Ich cykl życia jest dłuższy w porównaniu z membranami mikroporowatymi, ponieważ wykazują większą stabilność w obliczu promieniowania UV oraz większą odporność na mocny deszcz. Przepuszczalność pary wodnej zapewniona jest przez reakcję chemiczną: niektóre polimery reagują z cząsteczkami pary i stają się oddychające.

STOLARKA OKIENNA I KONSTRUKCJA

W celu uzyskania doskonałego uszczelnienia stolarki wymagane są trzy poziomy ochrony. Tylko wtedy, gdy podczas montażu stolarki zostaną zapewnione wszystkie trzy poziomy, będzie on skuteczny:

1. poziom wiatroszczelności: poziom znajdujący się najbardziej na zewnątrz, powinien gwarantować odporność na czynniki atmosferyczne;
2. poziom izolacji termicznej i akustycznej: poziom pośredni powinien gwarantować wydajność termo-akustyczną i odpowiednie mocowanie mechaniczne;
3. poziom hermetyczności: poziom najbardziej wewnętrzny, powinien gwarantować hermetyczność.

Zainstalowana w niewłaściwy sposób wysokowydajna stolarka okienna będzie negatywnie wpływać na ogólną wydajność systemu, zawodząc oczekiwania użytkownika końcowego. Dzięki badaniom i testom dostarczamy nie tylko konkretne rozwiązania dla każdego z trzech poziomów, ale również całe know-how gwarantujące sukces Twojej pracy.

ZRÓWNOWAŻENIE ŚRODOWISKOWE: DEKLARACJA EPD

W Rothoblaas dbamy o środowisko naturalne i staramy się podchodzić do wszystkich związanych z nim kwestii z coraz większą wrażliwością. Dlatego też wśród danych wielu naszych produktów umieściliśmy deklarację środowiskową EPD – Environmental Product Declaration. Jest to dobrowolna deklaracja oceniająca wpływ produktu na środowisko naturalne, począwszy od jego produkcji, poprzez użytkowanie, aż po utylizację.

Oprócz EPD, wiele produktów posiada LCA – Life Cycle Assessment, badanie cyklu życia materiału w celu ustalenia, które rozwiązanie jest bardziej zrównoważone środowiskowo. Tutaj  znajdziesz raport zawierający wszystkie dane EPD i LCA wielu naszych membran.

KONSTRUKCJE I ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Mówiąc o odporności ogniowej materiału izolacyjnego, mamy na myśli dwa podstawowe pojęcia: reakcję materiału na ogień i jego odporność ogniową. Klasyfikacja ogniowa jest wskaźnikiem, który dostarcza oceny zdolności materiału do przyczyniania się lub nie do powstania pożaru. Odporność ogniowa natomiast wskazuje zdolność elementu budynku do utrzymania stabilności konstrukcyjnej podczas pożaru przez określony czas. Podstawowym celem odporności ogniowej jest zagwarantowanie nośności konstrukcji w warunkach pożaru.

Właściwości, które muszą być zachowane podczas działania ognia, są oznaczone trzema literami:

R nośność ogniowa, zdolność elementu budowlanego do utrzymania stabilności konstrukcyjnej w warunkach pożaru.
E szczelność ogniowa, zdolność elementu budowlanego do zapobiegania przedostawaniu się płomieni, oparów i gorących gazów na stronę nie narażoną na działanie ognia
I izolacyjność ogniowa, zdolność elementu budowlanego do ograniczenia przenikania ciepła na stronę nie narażoną na działanie ognia

Klasa odporności ogniowej wyrażona jest w minutach, podczas których musi być zapewniona odporność na działanie płomieni. Wskazanie minut następuje po skrócie REI (np. REI120). W przypadku konstrukcji nienośnych, gdzie nośność ogniowa nie stanowi istotnego punktu odniesienia, możliwe jest pominięcie współczynnika R i podanie liczby minut ze skrótem EI (np. EI90).

Na naszym kanale YouTube znajdziesz filmy testowe z reakcjami na ogień naszych produktów, rzuć okiem!

FILMY VIDEO ROTHOBLAAS

BOX SEALING - MEMBRANES AND TAPES

WINDOW SEALING - MEMBRANES AND TAPES

ROOF SKYLIGHT SEALING - MEMBRANES AND TAPES

ZOPTYMALIZOWANE DETALE DLA BUDYNKÓW PASYWNYCH

Najbardziej krytyczne węzły konstrukcji zrealizowane przy współpracy z Zephir Passivhaus Italia, stowarzyszonej w IPHA. Biblioteki szczegółów konstrukcyjnych do budynków drewnianych opracowane do projektowania zapewniającego najwyższe właściwości konstrukcyjne, termiczne, akustyczne, z zakresu szczelności powietrznej i trwałości.

Można je pobrać w edytowalnym formacie .dxf.
Od teraz nasze kluczowe membrany można znaleźć w znanym oprogramowaniu WUFI.

JAKOŚĆ POWIETRZA

Większość osób żyje przez większość czasu w pomieszczeniach zamkniętych. To dlatego tak ważna jest jakość powietrza wewnątrz budynków.

Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz wdychamy mieszaninę powietrza i zanieczyszczeń (organiczne związki lotne COV - VOC) z różnych źródeł.

Rothoblaas proponuje szeroki wybór materiałów konstrukcyjnych, które są przyjazne dla środowiska i zwiększają komfort wewnątrz budynku.


IZOLACJA AKUSTYCZNA: MNIEJSZY HAŁAS TO WIĘKSZY KOMFORT MIESZKALNY

Rothoblaas określa dobrostan akustyczny jako przyjemną ciszę bez zakłóceń.

Szczegółowa dbałość o hermetyczność poszycia wspomaga konstrukcję w uzyskaniu lepszych właściwości, również akustycznych.

Drewno, będąc niezwykle lekkim materiałem, jest przewodnikiem drgań dźwiękowych.
Tę cechę można łatwo skorygować, wykorzystując odpowiedni produkt.

ROTHOBLAAS TO SYNONIM WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ I TRWAŁOŚCI