BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

ALPEJSKIE SERCE
MIĘDZYNARODOWY DUCH

Rothoblaas to międzynarodowe włoskie przedsiębiorstwo z regionu Alp, będące liderem w zakresie opracowywania i dostarczania zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla systemów konstrukcyjnych z belek i słupów oraz Mass Timber, efektywności energetycznej, zerowej emisji i innych najlepszych praktyk budowlanych.

Asortyment produktów Rothoblaas obejmuje systemy mocowań i łączniki, rozwiązania w zakresie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, systemy chroniące przed upadkiem z wysokości oraz urządzenia zabezpieczające.

Zastosowanie standaryzowanych artykułów Rothoblaas pozwala konstruktorom i projektantom na tworzenie ekonomii skali i opłacalnych procesów, co skutkuje obniżeniem kosztów pracy, zmniejszeniem zużycia energii oraz budową bezpiecznych i wydajnych budynków. Stawiając w centrum innowacyjność, Rothoblaas i jego partnerzy osiągają niemożliwe na wszystkich etapach procesu projektowania i budowy.

DLA PROFESJONALISTÓW

Rothoblaas opracowuje produkty i usługi przeznaczone dla profesjonalistów z branży budownictwa: stolarzy, inżynierów, architektów i instalatorów systemów chroniących przed upadkiem z wysokości.
Ponadto, bogaty asortyment produktów marki HOLZ TECHNIC spełnia wymagania sprzedawców z branży budowlanej.


Oferta obejmuje pełną gamę rozwiązań:

ZAMOCOWANIA

HERMETYCZNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ

AKUSTYKA

SYSTEMY ASEKURACYJNE

MASZYNY I URZĄDZENIA

POMOC

Kompleksowa usługa: od fundamentów aż po dach.

MIĘDZYNARODOWA FIRMA O RODZINNYM CHARAKTERZE

Rothoblaas jest obecny ze swoimi produktami w ponad 70 krajach, działając na 100 rynkach. Struktura handlowa opiera się całkowicie na pracownikach wybranych na miejscu, którzy nie tylko znają dynamikę lokalnego rynku, lecz również współdzielą kulturę terytorium, na którym działają. 

Rozwój firmy nadal odbywa się dzięki pasji jej założyciela, Roberta Blaasa, który założył przedsiębiorstwo w 1991 r. oraz dzięki pasji jego wspólnika, Petera Langa. 

VISION, MISSION & VALUES

Zapewniamy rozwiązania służące projektowaniu i budowie z drewna, które są łatwo dostępne i dostosowane do potrzeb wszystkich rynków.

To nasza wizja, która wraz z misją i naszymi wartościami charakteryzuje DNA Rothoblaas i każdego dnia mobilizuje nas do działania na 100%.
Wizja, misja i wartości reprezentują najbardziej intymne i głębokie ścieżki osobowości naszego przedsiębiorstwa.

Na tych fundamentach stworzyliśmy, i nadal tworzymy, osobowość Rothoblaas, chcąc wyrazić w jasny sposób naszą autentyczność i przekonanie, że możemy zawsze się wyróżnić i zidentyfikować.
Każdego dnia znajdujemy w tych filarach motywację i wytyczne, które towarzyszą nam na co dzień, w pracy i podczas odpoczynku.

NASZ MODEL PRZYWÓDZTWA
RAZEM TWORZYMY WIELKIE RZECZY

W Rothoblaas, to MY robimy różnicę: dzięki codziennej wzajemnej współpracy, ciągłemu poszukiwaniu rozwiązań, osiąganiu naszych celów oraz umiejętności prowadzenia i wspierania naszych współpracowników.
 

Każdy z nas działa w interesie przedsiębiorstwa, zapewniając swój wkład dzięki swoim umiejętnościom i nigdy nie poddając się w obliczu trudności.

Nasza kultura współpracy, jedyna w swoim rodzaju, charakteryzuje się wzajemnym zaufaniem, szacunkiem i estymą, a także pasją, dynamiką, ambicją i rozrywką - to właśnie dzięki naszemu wspólnemu duchowi celujemy prosto w przyszłość jako prawdziwi rebels at work.

BLISKO CIEBIE, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Dzięki sieci filii i magazynów logistycznych rozmieszczonych w strategicznych punktach, Rothoblaas gwarantuje usługę wysyłki na całym świecie, a integralność towaru i punktualność dostawy są zawsze na pierwszym miejscu.

NASZA JAKOŚĆ
WASZE BEZPIECZEŃSTWO

Jakość rozwiązań Rothoblaas jest gwarantowana przez liczne certyfikaty. Wszystkie opracowane produkty do użytku konstrukcyjnego posiadają oznakowanie CE wg ETA lub EN. Wiele produktów uzyskało certyfikaty jakości najbardziej prestiżowych międzynarodowych instytucji.

Surowy system kontroli prowadzony w siedzibie w Cortaccia w każdej partii produkcyjnej zapewnia zgodność z wymaganiami geometrycznymi i mechanicznymi określonymi w standardach produkcji.

ROZWÓJ I NAKIEROWANIE NA: JAKOŚĆ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Przedsiębiorstwo Rothoblaas jest świadome znaczenia odpowiedzialnej strategii ekonomicznej, która jest niezbędna dla ochrony wszystkich zainteresowanych stron. Dba również o środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

„Polityka jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska” strukturyzuje nasze cele i obejmuje zaangażowanie wszystkich pracowników.

Siedziba Rothoblaas znajduje się w nowoczesnym i funkcjonalnym budynku o wysokiej wydajności energetycznej, zbudowanym z drewna i szkła na konstrukcji nośnej z drewna i stali. Sposób działania przedsiębiorstwa pozwala identyfikwoać się z asortymentem produktów i zapewnić współdziałanie pomiędzy poszczególnymi działami. Budynki magazynowe zajmują powierzchnię 11.700 m2, natomiast biurowe 7000 m2, łącząc się w harmonijny sposób z otaczającym je środowiskiem naturalnym. Nowy automatyczny i samonośny magazyn drewniany, który zwiększa powierzchnię zadaszoną o prawie 5000 m2, będzie służył jako wydajny magazyn do terminowego uzupełniania zapasów w magazynach już istniejących na całym świecie oraz tych planowanych w najbliższej przyszłości, wspierając rozwój firmy.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
I KODEKS ETYKI

Prawidłowa i odpowiedzialna praca to jeden z fundamentalnych filarów naszej świadomości, jako przedsiębiorstwa, jedna z podstaw naszego międzynarodowego sukcesu. Stworzyliśmy zatem Model organizacji, zarządzania i kontroli (MOG) oraz Kodeks Etyki, który zawiera zasady, procedury i kluczowe wartości, które tworzą naszą kulturę w przedsiębiorstwie, aby wszyscy mogli działać w spójny sposób i przestrzegać obowiązujących przepisów.  

Wymagamy przestrzegania MOG i Kodeksu Etyki przez kierowników, współpracowników i każdego, kto utrzymuje stosunki handlowe z Rotho Blaas jako dostawca, klient, doradca, czy partner.

Wszelkie niezgodności z przepisami lub naruszenie kodeksu etyki, jeśli arbitraż wewnętrzny nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, należy zgłosić Organowi nadzoru (ODV) na adres: odv.rothoblaas@outlook.com.

WHISTLEBLOWING CHANNEL

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w Dyrektywie UE 2019/1937, wszystkie kraje europejskie przyjmują standardy wdrażania korporacyjnych systemów whistleblowingu. Bezpieczna platforma whistleblowingowa gwarantuje poufność tożsamości sygnalisty, osób zaangażowanych i treści zgłoszenia, a także przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.


W tym celu Rotho Blaas wdrożyło platformę whistleblowingową opartą na GlobaLeaks. Platforma jest kanałem umożliwiającym bezpieczne zgłaszanie zachowań, działań lub zaniechań istotnych z punktu widzenia Rozp. z mocą ustawy 231/01 lub naruszających prawodawstwo europejskie w następujących obszarach: zamówienia publiczne; usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z przepisami; bezpieczeństwo transportu; ochrona środowiska; promieniowanie i bezpieczeństwo jądrowe; bezpieczeństwo żywności i pasz oraz zdrowie i dobrostan zwierząt; zdrowie publiczne; ochrona konsumentów; prywatność i ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych;

SKARGA https://rothoblaas.trusty.report/

OD POMYSŁU DO OFERTY RYNKOWEJ

U nas cały proces doskonalenia produktu przebiega wewnątrz firmy. Dbamy o cały proces produkcji, od pomysłu, poprzez jego wdrożenie, aż do wyjścia na rynek. Projektujemy, testujemy, przeprowadzamy kontrolę jakości produktów i cały proces certyfikacyjny. Przygotowujemy dokumentację techniczną, szczegóły konstrukcyjne, rozwijamy oprogramowanie ułatwiające planowanie i weryfikację, oferujemy także doradztwo w pełnym zakresie. Zajmujemy się marketingiem, przygotowujemy katalogi, dbamy bezpośrednio o każdy aspekt załadunku i etykietowania. Wszystko to w ramach firmy Rothoblaas

Robert Blaas, założyciel i CEO