BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

MEMBRANA O ZMIENNEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI

CLIMA CONTROL 80

CLIMA CONTROL 80 jest membraną do zmiennej kontroli pary wodnej wewnątrz konstrukcji drewnianych. Jest to jeden z produktów firmy Rothoblaas, które zostały przetestowane przez PassivHaus Institut jako certyfikowane elementy zapewniające hermetyczność. Składa się z funkcjonalnej folii poliamidowej ze splotem wzmacniającym z polipropylenu. Przeznaczona jest do stosowania na dachach i ścianach od wewnętrznej strony poszycia budynku.

CLIMA CONTROL 80, rozwiązanie certyfikowane przez PassivHaus, które zmienia się z paroizolacji w membranę oddychającą.

CLIMA CONTROL 80 zapewnia zmienną odporność na dyfuzję pary wodnej. Działa jako bariera dla pary wodnej w warunkach niskiej wilgotności i jako oddychająca membrana w warunkach wilgotności wysokiej. W kontakcie z wysoką wilgotnością powietrza membrana jest w stanie zmienić się z bariery paroizolacyjnej w membranę oddychającą, gwarantując osuszanie poszycia budynku.

Dzięki tej zdolności do regulowania przenikania pary wodnej w zależności od klimatu i wilgotności powietrza, gwarantuje maksymalną ochronę konstrukcji drewnianych. Jest to idealna membrana do zwiększenia wydajności energetycznej pakietów i rozwiązań w renowacji istniejących struktur.

Może być stosowana z izolacją od wewnątrz budynku, gwarantując całkowitą ochronę struktury przed tworzeniem się kondensacji międzywarstwowej. Przezroczysta, jest niezwykle łatwa do układania.

Dokumentacja

Technical data sheets
Passive House Certificate
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Wskazówki dotyczące montażu
Environmental Product Declaration (EPD)
Test Report

CLIMA CONTROL 80

CODE description tape H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
CLIMA80 CLIMA CONTROL 80 - 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 81

Technical Data
EN 13984
A S TM
national-classifications CH SIA 232 V.v.u.
national-classifications DE ZVDH Fv DIN 4108-3 DIN 68800-2
national-classifications FR DTU 31.2 Bs dve
national-classifications IT UNI 11470 D/R1

Właściwości Norma Przetestowane wartości Konwersja USC
Mass per unit area EN 1849-2 80 g/m² 0.26 oz/ft²
Thickness EN 1849-2 0,22 mm 9 mil
Variable water vapour transmission (Sd) EN 12572 0,15 / 5 m 23.31 / 0.699 PERM
Water vapour transmission (dry cup) ASTM E96/ E96M 1.86 PERM -
Water vapour transmission (dry cup) ASTM E96/ E96M 106 ng/(s·m²·Pa) -
Water vapour transmission (wet cup) ASTM E96/ E96M 10.6 PERM -
Water vapour transmission (wet cup) ASTM E96/ E96M 605 ng/(s·m²·Pa) -
Tensile strength MD/CD EN 12311-2 > 120 / 90 N/50mm > 14 / 10 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-2 50 / 50 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 > 40 / 40 N > 9 / 9 lbf
Watertightness EN 1928 conforming -
Thermal resistance - -20 / 80 °C -4 / 176 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class E -
Resistance to penetration of air EN 12114 < 0,002 m³/(m²·h·50Pa) < 0 cfm/ft² at 50Pa
Resistance to penetration of air ASTM E 2178 3.66 cmf/ft² -
Water vapour resistance - after artificial ageing EN 1296 / EN 1931 conforming -
Water vapour resistance - in the presence of alkalis EN 1847 / EN 12311-2 npd -
Thermal conductivity (λ) - 0,2 W/(m·K) 1.39 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 1700 J/(kg·K) -
Density - ca. 400 kg/m³ -
Variable water vapour resistance factor (μ) - ca. 1000 / 25000 -
VOC content - 0 % -

Composition

TOP LAYER PA functional film
BOTTOM LAYER non-woven PP fabric