BUILD THE (IM)POSSIBLE: przyjmij wyzwanie!

Wydajność energetyczna

Najbardziej krytyczne węzły konstrukcji wykonane we współpracy z Dr. Phys. Francesco Nesi, osobą certyfikującą Passivhaus, ZEPHIR Passivhaus Italia, iPHA Affiliate
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

DOWNLOAD