Rodzaje konstrukcji

Szczegóły zebrane według rodzaju konstrukcji (szkielet, blockhaus, clt) i dla pokryć dachowych.
CLT

DOWNLOAD

BLOCKHAUS

DOWNLOAD

SZKIELET

DOWNLOAD

Platform Frame

DOWNLOAD

POKRYCIA DACHOWE

DOWNLOAD