BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

SYSTEM POŁĄCZENIA DREWNO-BETON

TC FUSION

Łączniki z pełnym gwintem VGS, VGZ i RTR są obecnie certyfikowane do każdego rodzaju zastosowań, w których element drewniany (ściana, strop itp.) musi przenosić naprężenia na element betonowy (rdzeń stężający, fundament itp.).

Prefabrykacja betonu jest połączona z prefabrykacją drewna – pręty zbrojeniowe umieszczone w betonowym odlewie mieszczą łączniki z pełnym gwintem do drewna; dodatkowy odlew wykonany po zamontowaniu elementów drewnianych uzupełnia połączenie.

Umożliwia wykonanie połączenia między panelami CLT o wyjątkowej wytrzymałości i sztywności na naprężenia ścinające, moment zginający i naprężenie osiowe – pomyślmy na przykład o zastosowaniu ze SPIDER i PILLAR.

Dokumentacja

Technical data sheets
ETA Certificate