BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!
  1. PRODUCTS
  2. NOWE PRODUKTY
  3. TRASPIR ALU FIRE A2 430

MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA ODBIJAJĄCA

TRASPIR ALU FIRE A2 430

New

TRASPIR ALU FIRE A2 430 to membrana wysoce odbijająca oddychająca, przetestowana zgodnie z EN 13501-1 i sklasyfikowana jako materiał niepalny (A2-s1, d0). Dzięki zdolności do odbijania do 95% ciepła, poprawia właściwości termiczne pakietu budowlanego.

TRASPIR ALU FIRE A2 430, to niepalna membrana wysoce oddychająca odbijająca.

Dzięki gramaturze 430 g/m2 jest to produkt wyjątkowo solidny, stabilny termicznie i odporny na naprężenia podczas montażu. Specjalnie zmodyfikowana mieszanka zapewnia wysoką stabilność UV nawet w przypadku narażenia na placu budowy lub w przypadku pęknięć czy otwartych złączy w okładzinie.

Połączenie powłoki aluminiowej i wzmocnienia z włókna szklanego zapewnia wysoką wydajność mechaniczną. Ponieważ membrana jest niepalna, może być również stosowana w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi lub w miejscach, gdzie przepływa napięcie elektryczne. Membrana odbijająca składa się z warstwy folii aluminiowej perforowanej, folii funkcjonalnej z PE i warstwy tkaniny z włókna szklanego.

Przeznaczona jest do układania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz poszycia budynku.

Dokumentacja

Technical data sheets
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Wskazówki dotyczące montażu

TRASPIR ALU FIRE A2 430

CODE description tape H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
TALUFIRE430 New TRASPIR FIRE A2 430 - 1.2 35 42 3' 11 1/4'' 115 452 28

Technical Data
EN 13859-1/2
national-classifications AT Önorm B4119 UD Typ I US
national-classifications CH SIA 232 UD (g)
national-classifications DE ZVDH USB-A UDB-A
national-classifications FR DTU 31.2 E1 Sd1 TR3 E600 J0 C3
national-classifications IT UNI 11470 A/R3
EN 13501-1 A2-s1,d0

Właściwości Norma Przetestowane wartości Konwersja USC
Mass per unit area EN 1849-2 430 g/m² 1.41 oz/ft²
Thickness EN 1849-2 0,43 mm 17 mil
Water vapour transmission (Sd) EN 1931 0,08 m 43.706 PERM
Tensile strength MD/CD EN 12311-1 3000 / 3200 N/50mm 343 / 365 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-1 6 / 5 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 580 / 450 N 130 / 101 lbf
Watertightness EN 1928 class W1 -
Thermal resistance - -40 / 100 °C -40 / 212 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class A2-s1,d0 -
Resistance to penetration of air EN 12114 > 0,02 m³/(m²·h·50Pa) > 0.001 cfm/ft² at 50Pa
Thermal conductivity (λ) - 0,0007 W/(m·K) 0 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 800 J/(kg·K) -
Density - 1000 kg/m³ -
Water vapour resistance factor (μ) - ca. 185 -
VOC content - 0 % -
Reflectivity EN 15976 95 % -
UV resistance without final coating EN 13859-2 9 months -
UV stability with joints up to 50 mm wide exposing no more than 40% of the surface EN 13859-2 permanent -
Weathering without final cladding - 12 weeks -
After artificial ageing - watertightness EN 1297 / EN 1928 class W1 -
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 3000 / 3200 N/50mm 343 / 365 lb/in
After artificial ageing - elongation EN 1297 / EN 12311-1 6 / 5 % -
Flexibility at low temperatures EN 1109 -40 / °C -40 / °F
Equivalent thermal resistance with 50mm air gap (ε 0,025-0,88) ISO 6946 0,821 / 0,731 (m²·K)/W 4.66 / 4.15 (h·ft²·°F)/BTU

Composition

protection layer perforated aluminium film
middle layer PE functional film
BOTTOM LAYER -