BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!
  1. PRODUCTS
  2. HERMETYCZNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ
  3. MASY
  4. CLIMA CONTROL
  5. CLIMA CONTROL NET 160

MEMBRANA O ZMIENNEJ DYFUZJI Z SIATKĄ WZMACNIAJĄCĄ

CLIMA CONTROL NET 160

CLIMA CONTROL NET 160 jest membraną o zmiennej dyfuzji, która chroni przed warunkami atmosferycznymi i działa jak membrana oddychająca, gdy wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia jest nadmierna, oraz jak ekran paroizolacyjny, gdy wilgotność wewnątrz pomieszczenia jest prawidłowa. Idealna membrana na użytek zwiększania wydajności energetycznej pakietów i rozwiązań udoskonalających istniejące konstrukcje.

CLIMA CONTROL NET 160: membrana oddychająca i ekran paroizolacyjny w jednym rozwiązaniu.

Dzięki swojemu specjalnemu składowi i siatce wzmacniającej, membrana CLIMA CONTROL NET 160 nie jest podatna na naprężenia mechaniczne spowodowane przez zszywki i gwoździe lub zużycie w wyniku chodzenia.

Specjalna folia z PA nadaje produktowi właściwości adaptacyjne do warunków hydrometrycznych konstrukcji. Jeśli membrana wchodzi w kontakt z dużą ilością wilgotności, zmienia swoją funkcję z warstwy hamującej przenikanie pary w produkt oddychający, gwarantując wysychanie konstrukcji i deskowania.

Jest to jeden z produktów, dla których sporządzone zostały deklaracje środowiskowe EPD i LCA.

Dokumentacja

Technical data sheets
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Wskazówki dotyczące montażu
Environmental Product Declaration (EPD)
Test Report

CLIMA CONTROL NET 160

CODE description tape H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
CLIMATT160 CLIMA CONTROL NET 160 TT TT 1.5 50 75 4' 11'' 164 807 25

Technical Data
EN 13984
national-classifications CH SIA 232 V.v.u. V.v.o. H > 90mm
national-classifications DE ZVDH Fv DIN 4108-3 DIN 68800-2
national-classifications FR DTU 31.2 Bs dve E1 Sd2 TR2
national-classifications IT UNI 11470 B/R3

Właściwości Norma Przetestowane wartości Konwersja USC
Mass per unit area EN 1849-2 160 g/m² 0.52 oz/ft²
Thickness EN 1849-2 0,5 mm 20 mil
Variable water vapour transmission (Sd) EN 12572 0,5 / 5 m 6.993 / 0.699 PERM
Water vapour transmission (dry cup) ASTM E96/ E96M 2.68 PERM -
Water vapour transmission (dry cup) ASTM E96/ E96M 153 ng/(s·m²·Pa) -
Water vapour transmission (wet cup) ASTM E96/ E96M 7.91 PERM -
Water vapour transmission (wet cup) ASTM E96/ E96M 452 ng/(s·m²·Pa) -
Tensile strength MD/CD EN 12311-2 400 / 270 N/50mm 46 / 31 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-2 20 / 20 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 240 / 250 N 54 / 56 lbf
Watertightness EN 1928 conforming -
Thermal resistance - -40 / 80 °C -40 / 176 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class E -
Resistance to penetration of air EN 12114 0 m³/(m²·h·50Pa) 0 cfm/ft² at 50Pa
Water vapour resistance - after artificial ageing EN 1296 / EN 1931 conforming -
Water vapour resistance - in the presence of alkalis EN 1847 / EN 12311-2 npd -
Thermal conductivity (λ) - 0,3 W/(m·K) 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 1800 J/(kg·K) -
Density - ca. 320 kg/m³ -
Variable water vapour resistance factor (μ) - ca. 1000 / 10000 -
VOC content - 0 % -
UV stability EN 13859-2 3 months -
Exposure to weather - 4 weeks -
Water column ISO 811 > 250 cm > 98.4252 in

Composition

top layer non-woven PP fabric
REINFORCING LAYER PE reinforcing grid
middle layer PA functional film
bottom layer non-woven PP fabric