BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

EKRAN BITUMICZNY POD DACHÓWKI CERAMICZNE

BYTUM 750

Ekran bitumiczny pod dachówki ceramiczne BYTUM 750 zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną, a w konsekwencji trwałość w czasie. Wbudowana taśma dwustronna zapewnia doskonałe uszczelnienie i szybkie układanie.

BYTUM 750, samouszczelniający ekran bitumiczny pod dachówki ceramiczne.

Ten ekran bitumiczny pod dachówki ceramiczne przeznaczony jest do montażu od zewnętrznej strony pokrycia dachowego. Może być również stosowany jako ekran paroizolacyjny, szczególnie na stropach betonowych i innych nierównych powierzchniach.

Dokumentacja

Karta techniczna
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Wskazówki dotyczące montażu

BYTUM 750

CODE description tape H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
BYTTT750 BYTUM 750 TT TT 1 40 40 3' 3 3/8'' 131 431 20

Technical Data
EN 13859-1
national-classifications AT Önorm B4119 E-do nsk
national-classifications CH SIA 232 V.v.o. H > 90mm UD (g)
national-classifications DE ZVDH USB-A UDB-A
national-classifications FR DTU 31.2 E1 Sd3 TR2
national-classifications IT UNI 11564 P SR2 A
BITUMEN B A SED

Właściwości Norma Przetestowane wartości Konwersja USC
Mass per unit area EN 1849-2 750 g/m² 2.46 oz/ft²
Thickness EN 1849-2 0,8 mm 31 mil
Water vapour transmission (Sd) EN 1931 38 m 0.092 PERM
Tensile strength MD/CD EN 12311-1 500 / 400 N/50mm 57 / 46 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-1 45 / 50 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 200 / 200 N 45 / 45 lbf
Watertightness EN 1928 class W1 -
Thermal resistance - -40 / 100 °C -40 / 212 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class E -
Resistance to penetration of air EN 12114 0 m³/(m²·h·50Pa) 0 cfm/ft² at 50Pa
Thermal conductivity (λ) - 0,2 W/(m·K) 1.39 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 120 J/(kg·K) -
Density - ca. 935 kg/m³ -
Water vapour resistance factor (μ) - ca. 47500 -
UV stability EN 13859-2 4 months -
Exposure to weather - 3 weeks -
After artificial ageing - watertightness EN 1297 / EN 1928 class W1 -
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 450 / 350 N/50mm 51 / 40 lb/in
After artificial ageing - elongation EN 1297 / EN 12311-1 35 / 40 % -
Flexibility at low temperatures EN 1109 -45 / °C -49 / °F

Composition

TOP LAYER non-woven PP fabric
compound bituminous mixture
REINFORCING LAYER PL fabric
compound bituminous mixture
BOTTOM LAYER non-woven PP fabric