BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

TYMCZASOWE ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ W FAZIE BUDOWY

RAIN TUBE

RAIN TUBE to tymczasowe odprowadzenie wody deszczowej na etapie budowy. Zabezpiecza fasady budynków podczas budowy lub remontu i jest uniwersalnym oraz łatwym w użyciu rozwiązaniem.

RAIN TUBE, tymczasowe odprowadzenie wody deszczowej do zabezpieczenia budowy

Dokumentacja

Technical data sheets