BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!
  1. PRODUCTS
  2. AKUSTYKA
  3. PROFILE ELASTYCZNE
  4. XYLOFON PLATE

PROFIL SEPARUJĄCY DO KĄTOWNIKÓW DO DREWNA WYTRZYMAŁYCH NA ŚCINANIE

XYLOFON PLATE

Do gamy izolatorów akustycznych do kątowników do drewna wytrzymałych na ścinanych został włączony nowy XYLOFON PLATE.
Ten elastyczny profil posiada wszystkie cechy, aby funkcjonować jako jeden z najlepszych izolatorów akustycznych pomiędzy drewnianym sufitem a metalowymi kątownikami.

ZASTOSOWANIE

  • W połączeniu z kątownikami TITAN i NINO
  • Do ograniczania ewentualnych mostków akustycznych wynikających z połączeń drewno-drewno z kątownikami

MECHANICZNE ZACHOWANIE AKUSTYCZNE IZOLACJI AKUSTYCZNEJ XYLOFON PLATE

Dzięki monolitycznej mieszance poliuretanowej, produkt zapewnia jednolite osiadanie w pobliżu połączenia, przy minimalnym wpływie na statyczność połączeń.

Kampanie doświadczalne przeprowadzone w ramach projektu SEISMIC-Rev oraz we współpracy z wieloma instytutami badawczymi pokazały w jaki sposób profile elastyczne umieszczone pod kątownikami wpływają na właściwości mechaniczne połączenia.

I odwrotnie, właściwości XYLOFON PLATE tylko w minimalnym stopniu wpływają na mechaniczne parametry połączenia drewno-drewno z użyciem kątowników TITAN lub NINO.

Wartości wytrzymałości mechanicznej na ścinanie przetestowane dla połączenia XYLOFON PLATE z NINO osiągają wartość 34,6 kN, certyfikowaną zgodnie z ETA.

Dzięki projektowi Flanksound zostało wykazane, że na zdolność tłumienia drgań przez złącze duży wpływ ma rodzaj i liczba połączeń.

XYLOFON PLATE nie zawiera substancji szkodliwych dla człowieka i środowiska.

Dokumentacja

Karta techniczna

XYLOFON PLATE - TITAN

CODE P
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
pcs.
XYL3570200 70 200 6 10
XYL35120240 120 240 6 10
XYL35100200 100 200 6 10
PBs

XYLOFON PLATE - NINO

CODE B
[mm]
P
[mm]
s
[mm]
pcs.
XYL3580105 105 80 6 10
XYL3555150 150 55 6 10
XYL35120105 105 120 6 10