BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

OUTDOOR

IDEALNA OKŁADZINA DO KONSTRUKCJI ZEWNĘTRZNYCH

Z drewna można budować konstrukcje zewnętrzne, które spełniają zarówno funkcje użytkowe, jak i estetyczne. Potrzebne są jednak odpowiednie produkty: nasze wkręty C4 EVO, certyfikowany do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4, zapewniają bardzo wysoką wydajność pod względem odporności na korozję, typową dla obszarów przybrzeżnych i środowisk agresywnych, zachowując jednocześnie właściwości mechaniczne stali węglowej.

Powłoka C4 EVO to wielowarstwowa powłoka składająca się z zewnętrznejwarstwy funkcjonalnej grubości ok. 15-20 μm z matrycy epoksydowej z wypełniaczami w postaci płatków aluminiowych, co zapewnia powłoce doskonałą odporność na naprężenia mechaniczne i termiczne. Ponadto płatki aluminiowe w razie potrzeby pełnią rolę katody dla metalu, z którego zbudowany jest wkręt.

ZWRÓCENIE UWAGI NA KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ

Trwałość tarasu drewnianego zależy nie tylko od wyboru odpowiedniego drewna, ale również od zadbania o detale konstrukcji. Ogólnie należy zawsze unikać bezpośredniego kontaktu drewna z podłożem, a także zachować pewną odległość między deskami i listwami, aby zapewnić wentylację i uniknąć ryzyka zastoju wody, a w konsekwencji szybkiego niszczenia desek. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich łączników, które pozwalają konstrukcji podążać za naturalnymi ruchami drewna. Wybór rodzaju mocowania zależy więc od wymaganego efektu estetycznego i preferowanego sposobu wykonania.

MOCOWANIE WIDOCZNE

Pokrycie drewnem pasuje do każdego otoczenia: mnogość gatunków drewna pozwala zaspokoić wszelkie wymogi projektowe i estetyczne. Kompletna gama wkrętów Rothoblaas pozwala znaleźć właściwe rozwiązania przy różnej kombinacji materiałów i różnej gęstości gatunków drewna. Wybór materiału łącznika i jego powłoki zależy od wymagań statycznych i agresywności środowiska; należy znaleźć najlepszy kompromis między wytrzymałością mechaniczną a odpornością na korozję. Dobra wytrzymałość na korozję jest niezbędnym warunkiem trwałości w czasie elementów używanych w 3 klasie serwisowej (środowisko zewnętrzne); ta cecha jest zoptymalizowana przez odpowiednie zabiegi, które pozwalają uniknąć problemów statycznych i/lub estetycznych i wynikających stąd robót naprawczych.

MOCOWANIE NIEWIDOCZNE

Mocowanie desek okładzinowych do konstrukcji można ukryć, zarówno pomiędzy złączami desek, dzięki obecności rowka, jak i pod deskami. Rozwiązania Rothoblaas zostały zaprojektowane w celu zapewnienia prawidłowej i stałej mikrowentylacji. Zapewniają uniwersalność zastosowania, szybki montaż i precyzję dzięki wręgowi montażowemu oraz łatwość instalacji nawet w przypadku stosowania desek z rowkami o różnej grubości i położeniu. Wykonane w ten sposób tarasy i okładziny zapewniają estetyczny wygląd również w przypadku konstrukcji o złożonej geometrii, a także wysoką trwałość konstrukcji, dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej mocowań.

Z naszym arkuszem obliczeniowym można dokonać szybkiego wyliczenia dla wszystkich komponentów niezbędnych do wykonania tarasu w kształcie prostokąta lub w kształcie litery „L”: wsporniki, spodnia część konstrukcji, mocowanie i łączniki do desek.

ZNACZENIE ODPORNOŚCI NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

Współczesne trendy architektoniczne wymagają często stosowania elewacji wentylowanych z otwartymi złączami, z okładzinami z drewna lub materiałów technicznych, które wymagają użycia membran o właściwościach zapewniających wysoką odporność na promienie ultrafioletowe. Rozwiązania hydroizolacyjne Rothoblaas stosowane na zewnętrznej stronie otwartych fasad wentylowanych chronią izolację przed wpływem czynników atmosferycznych i stanowią czarne, kontrastujące tło dla architektonicznych elementów okładzinowych. Prawidłowe zastosowanie wymaga połączenia z taśmami i akcesoriami odpornymi na promieniowanie UV. Ponadto rozwiązania Rothoblaas poddawane są rygorystycznym testom w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości i maksymalnej skuteczności, a wiele z nich, np. niektóre membrany, taśmy i uszczelniacze, charakteryzuje się doskonałą odpornością ogniową.