Invest in your career: our first Intensive Timber Engineering Course
  1. PRODUCTS
  2. HERMETYCZNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ
  3. MASY
  4. BYTUM
  5. BYTUM BASE 2500

MEMBRANA BITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA

BYTUM BASE 2500

Membrana bitumiczna samoprzylepna BYTUM BASE 2500 jest idealnym rozwiązaniem dla dachów płaskich, w połączeniu z membraną pokrytą łupkiem BYTUM SLATE 3500 w charakterze ostatniej widocznej warstwy. Modyfikowana polimerami składowa bitumiczna zapewnia elastyczność i urabialność nawet w niskich temperaturach oraz umożliwia układanie bez użycia otwartego ognia lub ciepła.

BYTUM BASE 2500, membrana bitumiczna samoprzylepna, która ułatwia układanie.

Dzięki sitodrukowej folii układanie jest niezwykle proste. Masa klejąca i poliestrowa powłoka powierzchniowa pozwalają membranie na perfekcyjne samodzielne wiązanie. Stosowana na nachyleniach do 5° jako warstwa pod dachówkę, ta membrana bitumiczna samoprzylepna gwarantuje doskonałą wodoszczelność.

Dokumentacja

Technical data sheets
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
Wskazówki dotyczące montażu

BYTUM BASE 2500

CODE description liner H
[m]
L
[m]
A
[m²]
H
[ft]
L
[ft]
A
[sft]
pcs./pallet
BYTBASE2500 BYTUM BASE 2500 500/500 1 10 10 3.29 33 108 29

Technical Data
EN 13707
national-classifications AT Önorm B4119 E-do nsk
national-classifications CH SIA 232 V.v.o. H > 90mm UD (fu)
national-classifications DE ZVDH USB-B UDB-C
national-classifications FR DTU 31.2 E1 Sd3 TR1
national-classifications IT UNI 11564 P SR1 A
BITUMEN B A SED

Mass per unit area EN 1849-1 ca. 2550 g/m² ca. 8.36 oz/ft²
Thickness EN 1849-1 2 mm 79 mil
Water vapour transmission (Sd) EN 1931 ca. 200 m ca. 0.017 PERM
MD/CD tensile strength EN 12311-1 400 / 300 N/50mm 46 / 34 lb/in
Elongation MD/CD EN 12311-1 35 / 35 % -
Resistance to nail tearing MD/CD EN 12310-1 120 / 120 N 27 / 27 lbf
Watertightness EN 1928 60 kPa -
Thermal resistance - -40 / 100 °C -40 / 212 °F
Reaction to fire EN 13501-1 class E -
Thermal conductivity (λ) - 0,17 W/(m·K) 1.18 (BTU·in)/(h·ft²·°F)
Specific heat - 170 J/(kg·K) -
Density - ca. 1250 kg/m³ -
Water vapour resistance factor (μ) - ca. 100000 -
Joint strength EN 12317-2 300 / 200 N/50mm 34.260883 / 22.840589 lb/in
Joint detachment resistance EN 12316-1 - -
UV stability EN 13859-2 3 months -
Exposure to weather - 3 weeks -
After artificial ageing - watertightness EN 1297 / EN 1928 class W1 -
After artificial ageing - maximum tensile force MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 300 / 200 N/50mm 34 / 23 lb/in
After artificial ageing - elongation EN 1297 / EN 12311-1 35 / 35 % -
Flexibility at low temperatures EN 1109 -20 / °C -4 / °F
Hot sliding EN 1110 100 °C 212 °F
Application temperature - 10 / °C 50 / °F
- Resistance to detachment at 90° (adhesion) ASTM D 2979 50 N 11.240451 lbf

Composition

top layer PL film
compound elastoplastic polymeric distilled bitumen
REINFORCING LAYER PL stabilised with fibreglass
compound elastoplastic polymeric distilled bitumen
Adhesive layer distilled bitumen modified with self-adhesive polymer
release liner removable plastic film

Produkty powiązane