BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

Połączenie różnego pochodzenia, profili i doświadczeń stanowi o naszym sukcesie
Czy w szaleństwie życia codziennego można jeszcze być buntownikiem?
Według nas: tak, w najbardziej zdecydowany sposób. Przecież to buntownicy zawsze dawali impuls do wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach. Jesteśmy przedsiębiorstwem o bogatej historii, wielokulturowym, autentycznym i casualowym, w którym wspiera się wolność duchową, pomysły i zadziorność jednostek.

Jest nas 400 i jesteśmy dumni z tego kim jesteśmy, co robimy i jak to robimy. Jesteśmy buntownikami, pasjonatami pracującymi w ponad 50 krajach i to właśnie duch każdego z nas wspiera powstawanie i rozwój naszych ukierunkowanych na przyszłość, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla budownictwa z drewna.
Stanie z założonymi rękami nas nie interesuje. Dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia. Dlatego też bardzo ciężko pracujemy, ale czerpiemy z tego przyjemność. Z taką samą przyjemnością świętujemy nasze sukcesy.

Jest to część nas, to wszystko to my. Jesteśmy wolnymi duchami, ambitnymi pionierami i specjalistami od rozwiązywania problemów.
Jesteśmy Rebels at work. Jesteśmy Rothoblaas.