Invest in your career: our first Intensive Timber Engineering Course

POLITYKA REKRUTACJI REW.02

Rotho Blaas przetwarza dane osób, które kontaktują się z przedsiębiorstwem w celu złożenia podania o pracę, wpisując swoje dane osobowe na głównej stronie internetowej, w poniższym formularzu, lub wysyłając swoje CV pocztą elektroniczną.

Zgromadzone dane wykorzystywane są wyłącznie do działań rekrutacyjnych, zgodnie z naszymi wymogami operacyjnymi.

Przypominamy, że Państwa dane osobowe gromadzone są i przetwarzane przez przedsiębiorstwo w formie papierowej i/lub elektronicznej wyłącznie w celu oceny potencjalnego zainteresowania przyszłym zatrudnieniem.

Dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres 24 miesięcy, a następnie zostaną usunięte, chyba że strona, której dane dotyczą, przekaże odmienne dyspozycje.
System informatyczny i organizacyjny firmy gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych będących w naszym posiadaniu.

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych lub zgody na ich późniejsze przetwarzanie oznacza, że firma nie będzie mogła wprowadzić danych do archiwum i nie będzie mogła w przyszłości nawiązać stosunków umownych z daną osobą.

W ramach zarządzania danymi osobowymi, mogą one być przekazywane następującym kategoriom odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych, którym udzielono szczegółowych pisemnych instrukcji dotyczących przetwarzania tych danych:

W odniesieniu do wszystkich przetwarzanych danych osobowych można korzystać z praw wynikających z art. 15 i nast. Rozporządzenia UE 2016/679 (prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych) w granicach i na warunkach w nim określonych.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Rotho Blaas SrL, z siedzibą na Via dell’Adige 2/1, 39040 Cortaccia. Osoba kontaktowa ds. ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem e-mail privacy@rothoblaas.com.

Na ten adres można przesyłać prośby o sprostowanie, aktualizację, usunięcie danych itp.

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.