BUILD THE (IM)POSSIBLE: Weź udział w Międzynarodowym Konkursie i Wygraj Wyzwanie!

About you, our world and our future!
NASZ WKŁAD
Jeśli chcesz być jednym z nas musisz wiedzieć, jak działać z wyprzedzeniem: Rebel at work już dzisiaj myśli o jutrze. Dla nas ważne jest wykonywanie pracy, która jest ważna dla nas jako ludzi, lecz również dla społeczeństwa, w którym żyjemy.

Wszystkie nasze działania charakteryzuje odpowiedzialność i pewność pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój oznacza w naszym przedsiębiorstwie, że zależy nam na dobrostanie i ciągłym rozwoju naszych współpracowników oraz że angażujemy się, aby uzyskać zdrowszy tryb życia w zdrowym i sprawiedliwym otoczeniu, w którym każdy czuje się potrzebny i w którym każdy może realizować swoje zainteresowania.

W naszej codziennej pracy stale promujemy zrównoważony rozwój budownictwa i przyczyniamy się w znaczący sposób do ograniczenia emisji CO2.
Wszystkie powiązane z nami spółki międzynarodowe realizują ten sam model rozwoju, a mianowicie:
• produkcja własna ok. 80% naszego zapotrzebowania energetycznego, dzięki instalacji fotowoltaicznej, solarnej i pompie ciepła. Naszym celem jest całkowita samowystarczalność do 2025 roku;
• architektura siedziby głównej, model rozwoju dla siedzib międzynarodowych, wykorzystuje skutecznie energię słoneczną, aby uzyskać możliwie jak najwięcej ciepła zimą i unikać przegrzania latem;
• stopniowe ograniczanie materiałów używanych do pakowania produktów;
• projekt LCA PROJECT „Life-cycle assessment” ukierunkowany na ocenę wpływu naszych produktów na zdrowie i środowisko;
• flota przedsiębiorstwa składa się z pojazdów na gaz LPG i samochodów elektrycznych, które można naładować w specjalnych ładowarkach udostępnianych w głównej siedzibie;
• program Charity zarządzany samodzielnie przez komisję pracowników, ukierunkowany na wspieranie programów rozwoju na świecie.